ภาพกิจกรรม > ประชุมครูอัตราจ้าง สพป.ชย3


ประชุมครูอัตราจ้าง สพป.ชย3

2011-06-29 11:53:01โครงการดีมากครับ

โครงการดีมากครับ


ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจฟังคำบรรยายดีมากครับ เพราะแอร์เย็นมากครับ

ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจฟังคำบรรยายดีมากครับ เพราะแอร์เย็นมากครับ


ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 15 คนและกรรมการการจัดอบรมครับ

ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 15 คนและกรรมการการจัดอบรมครับ


ท่านรองสาโรจน์  คำพิทักษ์กล่าวรายงานโครงการต่อท่านผอ เขต

ท่านรองสาโรจน์ คำพิทักษ์กล่าวรายงานโครงการต่อท่านผอ เขต


ท่านกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ

ท่านกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ


ท่านผอเขตเป็นประธานเปิดครับ

ท่านผอเขตเป็นประธานเปิดครับ


   1